Preloader Close

Pokličite nas

Airoxy® večje skupne čistilne naprave z zmogljivostjo do 2.000 PE.

Kaj je AIROXY?

 1. Airoxy® izvršuje prečiščevanje odpadne vode z izjemno kakovostjo, omogočajoč njeno čiščenje v skladu z lokalnimi standardi in predpisi za ponovni izpust v naravo.

  Delovanje biološke čistilne naprave temelji na aktivaciji blata po tehnologiji SBR (Sekvenčni biološki reaktor).

  S pretakanjem zraka v biološki reaktor dosežemo mešanje odpadne vode in oskrbo bakterij s kisikom, ki prosto plavajo v odpadni vodi. Te bakterije omogočajo razgradnjo organskih snovi.

  V nasprotju s konvencionalnimi postopki z aktivnim blatom je postopek SBR z aktivnim blatom, kjer se trije postopki (usedanje, čiščenje in praznjenje) izvajajo zaporedoma v istem bazenu.

  Airoxy® ponuja širok nabor čistilnih naprav, idealnih za čiščenje odpadnih voda v manjših in srednje velikih skupnostih (vasi, hoteli, stanovanjska naselja, večstanovanjske zgradbe, šole, pisarne, kampi, …), ki niso priključene na javno kanalizacijsko omrežje.

  Sistem za čiščenje odpadnih voda iz skupnosti mora biti: enostaven, ekonomičen, vzdrževanje mora biti preprosto, manj občutljiv pa mora biti na spremembe v hidravličnih in organskih obremenitvah.

  Airoxy® predstavlja intenzivno čistilno napravo, zasnovano za izpolnjevanje vseh zahtev in zagotavljanje visoke učinkovitosti čiščenja.

Kako deluje AIROXY?

Zadrževalni bazen regulira dotok v reaktor SBR. Njegova kapaciteta omogoča pritok vode po stopnji usedanja in praznenja.

Opremljen je z nastavljivo tlačno črpalko glede na dotok.

Iz zadrževalnega bazena se voda prečrpa v reaktor.

Med procesom polnjenja puhalo zraka dovaja kisik v reaktor, hkrati pa omogoča mešanje vode, ki je prilagojeno glede na stopnjo onesnaženja.

Ko reaktor doseže polno kapaciteto, nivojska sonda zaključi fazo aktivacije, začenja pa se faza sedimentacije nastalega biološkega blata. V tej fazi v reaktor ne priteka onesnažena voda, ki je shranjena v zadrževalnem bazenu.

Ob izklopu prezračevanja se voda umiri, kar povzroči sedimentacijo nastalega biološkega blata. Očiščena voda se loči od blata, ki se nato naseli na dno bazena.

Očiščena voda se izprazni skozi plavajočo cev, ki zagotavlja črpanje tik pod površino. Očiščena voda je nato pripravljena za varno odvajanje nazaj v naravo.

Za ohranitev optimalne ravni biološke mase v reaktorju je potrebno redno odstranjevati gostoto sedimentiranega blata iz reaktorja.

S pomočjo črpalke, nameščene na dnu reaktorja, prečrpamo gostoto v zalogovnik blata. Blato se nato naseli na dno, medtem ko se preostali del s postopkom recirkulacije vrne nazaj v reaktor.

Imate vprašanje?

Za morebitna dodatna vprašanja glede naših izdelkov in storitev so naši strokovnjaki dosegljivi in vam z veseljem pomagajo.

Pomembne lastnosti in konkurenčne prednosti

– Omejena potrebna površina.

– Prilagodljiva vgradnja za različne pogoje: lahko je podzemna ali delno vkopana.

– Montažni betonski elementi ponujajo raznolike možnosti postavitve.

– Enostavna integracija v obstoječi kanalizacijski sistem: polnjenje reaktorja s črpanjem, visoka kota odtoka, itd.

– Odpornost na zmrzal: primeren za podzemne bazene.

– Prilagodljivost procesa čiščenja in ciklov vpihovanja se prilagaja nihanjem onesnaženosti dotoka.

– Zadrževalni bazen zmanjšuje vplive nihanj dotoka in zagotavlja ustrezno obdobje mirovanja.

– Vgrajena črpalka za izpraznitev zadrževalnega bazena.

– Omoča obvladovanje začasnih preobremenitev.

– Naprava je nameščena pod površjem in ni vidna.

– Minimalen hrup: ventilator deluje v zaprtem prostoru.

– Brez neprijetnih vonjav: proces poteka brez anaerobne faze.

– Zanesljivost elektromehanske opreme.

– Energijska učinkovitost, ki je optimizirana.

– Samodejni nadzor procesa s samodejnim upravljanjem.

– Modul za oddaljeno upravljanje, daljinski nadzor in prenos alarmov preko SMS-a in e-pošte.

– Sistem izpiranja preprečuje morebitno zamašitev črpalk in cevi.

– Sonda za merjenje raztopljenega kisika zagotavlja optimalno oskrbo s kisikom, zmanjšuje mehansko obrabo puhala in zmanjšuje porabo energije.

Čistilne naprave X-PERCO